Adresa: Don Frane Bulića 97c, 21210 Solin

098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

UDRUGE

 

 1. Financijsko i analitičko izvještavanje:
 • Vođenje poslovnih i pomoćnih knjiga prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Vođenje knjigovodstva po načelu dvojnog (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne evidencije) ili jednostavnog knjigovodstva (knjiga primitaka i izdataka)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

 

 1. Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika
 • Tromjesečni statistički izvještaji za neprofitne organizacije za FINU
 • Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacija

 

 1. Godišnji izvještaji
 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije

 

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE