Adresa: Don Frane Bulića 97c, 21210 Solin

098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

OBRTI

Obveznici poreza na dohodak

Obrtnici/slobodna zanimanja

 

 1. Financijsko i analitičko izvještavanje:
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

 

 1. Mjesečni izvještaji (usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrazac uz obračun plaća za poreznu upravu
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika

 

 1. Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dohodak
 • Godišnji obračun PDV – K
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)

 

 1. Dodatne usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Obračun putnih naloga

 

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE