Adresa: Don Frane Bulića 97c, 21210 Solin

098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Obveznici poreza na dobit

Trgovačka društva/obrtnici „dobitaši“

 

 1. Financijsko i analitičko izvještavanje
 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

 

 1. Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • Prijava odjava radnika e-mirovinsko, e-zdravstveno
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika

 

 1. Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dobit ( PD obrazac )
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, konsolidirani izvještaji
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente, općekorisne funkcije šuma
 • Godišnji financijski izvještaj GFI- POD za FINU
 • Izvještaji o primanjima radnik ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije

 

 1. Dodatne usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Izrada blagajničkih isplatnica, uplatnica i blagajničkih izvještaja
 • Obračun putnih naloga

 

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE